Studia w Szczecinie

Wyższa Szkoła Ekonomiczno- Turystyczna

Wyższa Szkoła Ekonomiczno- Turystyczna w Szczecinie znajduje się na ulicy 3 Maja. Jest ona niepaństwową szkoła kształcącą młodych jak i starszych studentów. Uczelnia znakomicie przygotowuje do nauki dzięki znajdujących się w niej pracowni i laboratoriach. Wykładowcy tej Uczelni posiadają ogromną wiedzę, którą przekazują studentom w bardzo zrozumiały sposób. Oferowanym kierunkiem jest Turystyka i Rekreacja. Każdy absolwent powinien wykazać się umiejętnościami takimi jak: płynne posługiwanie się językiem obcym, negocjowanie oraz komunikowanie się z osobami, ochrona praw własności intelektualnej oraz innymi. Osoba która ukończy naukę może pracować w różnych urzędach bądź przedsiębiorstwach. Uczelnia kolejny raz otrzymała certyfikat „Wiarygodna Szkoła” w latach 2010/2011. Wyższa Szkoła Ekonomiczno- Turystyczna współpracuje z wieloma uczelniami co daje większe możliwości studentom. Uczenia korzysta z biblioteki Zespołu Szkół numer 8. Każdy student może korzystać także ze zbiorów Książnicy Pomorskiej.

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu powstała w 1993 roku na terenie dawnych koszar radzieckich. Znajduje się ona na ulicy Żołnierskiej 53 w Szczecinie i jest prywatną Uczelnią Wyższą. Kierunki oferowane przez tę Szkołę to między innymi: Informatyka, Ekonomia, Socjologia, Europeistyka, na których łącznie studiuje około 2700 studentów. Wysoki poziom wykwalifikowania nauczycieli Uczelni, daje studentom najwyższy poziom edukacji. Dla Szczecińskiej Szkoły biznesu ważnym czynnikiem podwyższenia jakości kształcenia jest współpraca za granicą, a mianowicie z licznymi Uczelniami na świecie. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu zapewnia uczniom między innymi chór akademicki, kilka kół naukowych, Studenckie Forum Business Center Club, Erasmus Student Network, związek sportu, pisma studenckie i wiele innych. Dzięki wysokiemu poziomowi nauczania Uczelnia może pochwalić się absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy, np. założyciele magazynu studenckiego „Dlaczego” , jednego z założycieli Pizza Hut w Polsce.

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie mieści się na ulicy Broniewskiego 14. Uczelnia kształci studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Z roku na rok wzrasta liczba uczniów. Szkoła realizuje kierunki: pedagogika, socjologia, politologia, praca socjalna. Wykładowcami są osoby z różnych miast, takich jak Warszawa bądź Poznań. Posiadają oni wysoką wiedzę oraz umiejętność porozumienia się ze studentami. Szkoła wyposażona jest w nowoczesne sale wykładowe oraz sprzęt multimedialny. Na terenie całego obiektu znajduję się także biblioteka udostępniona w szczególności studentom, mająca na celu zapewnienie im komfortu zdobywania niezbędnej wiedzy. Studenci tej Uczelni mają możliwość rozwoju swoich zainteresowań, dzięki kołom naukowym takich jak: Koło Naukowe Języka Niemieckiego, Koło Redakcyjne, Koło Naukowe Logików- Praktyków i wiele innych. Wyższa Szkoła Humanistyczna przyznaje swoim studentom stypendia edukacyjne, socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych.

Wyższa Szkoła Zarządzania

Wyższa Szkoła Zarządzania znajduje się w Szczecinie na ulicy Dworcowej 20a. Uczelnia prowadzi studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym podzielonych na sześć semestrów. Po upływie dwóch lat, studenci muszą wybrać jedną z następujących specjalizacji: Public Relations, Zarządzanie i Gospodarka Nieruchomości, Handel i Usługi, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Marketing, Handel Zagraniczny i Europeistyka. O przyjęciu na Uczelnie decyduje kolejność zgłoszeń. Kadra nauczycielska ma spore doświadczenie, dobre wykształcenie oraz doskonały kontakt ze studentami, dzięki czemu zyskuje wysoką pozycję wśród innych uczelni. Studenci mają możliwości uzyskania stypendium za dobre wyniki w nauce lub dla osób w trudnej sytuacji finansowej. Ukończenie Wyższej Szkoły Zarządzania zapewnia wysokie możliwości w przyszłej karierze zawodowej. Absolwenci są doskonale przygotowani do współpracy z ludźmi i do realizacji swoich życiowych marzeń. Uczelnia kształci między innymi menadżerów, przyszłych przedsiębiorców, deweloperów i wielu innych.

Wyższa Szkoła Języków Obcych w Szczecinie

Wyższa Szkoła Języków Obcych znajduję się na ulicy Kolumba 86 w Szczecinie. Kształci przyszłych nauczycieli języków obcych i tłumaczy. Uczelnia daje możliwość studiowania dwóch języków jednocześnie. Wykładowcy na zajęciach perfekcyjnie przekazują swoją wiedzę. Przyszli studenci mają możliwości studiowania na kierunkach: Filologia angielska, Filologia germańska, Lingwistyka stosowana. Istotną rzeczą podczas rekrutacji jest ilość otrzymanych punktów na egzaminie maturalnym z języka obcego. Wyższa Szkoła przyznaje także studentom stypendia: stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowe, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie. Biblioteka tej Uczelni wyposażona jest w niezbędne do nauki teksty literackie, historyczne, językoznawcze. Dzięki czemu jest niezastąpionym środkiem zdobywania wiedzy. Szkoła prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów wstępnych na filologię angielską oraz germańską. Na Uczelni nakłada się szczególny nacisk na poprawną fonetykę oraz słownictwo.

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum znajduje się na ulicy Mieszka I 61 C i jest uczelnią niepaństwową. Kształci uczniów na poziomie pierwszego i drugiego stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Oferuje sześć kierunków: Pedagogika, Ekonomia, Politologia, Filologia, Fizjoterapia, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Osoby wykładające na tej Uczelni cechują się ogromną wiedzą oraz posiadają spore doświadczenie zawodowe. Studia podyplomowe, które oferuje Wyższa Szkoła uzupełniają wiedzę absolwentów i pozwalają osiągnąć większe możliwości w przyszłości. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w województwie wśród niepublicznych szkół licencjackich oraz w 2011 roku otrzymała tytuł Laureata i Srebrne Godło Najwyższej Jakości Quality International. Szkoła Wyższa Collegium Balticum jest bardzo nowoczesna przez to studenci mają korzystne i wygodne warunki do przyswajania wiedzy. Dzięki inwestycji w modernizację Uczelnia otrzymała certyfikat „Wiarygodna Szkoła”. Uczelnia organizuje także sporo konferencji naukowych.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie został założony w 1948 roku, jest to uczelnia publiczna mieszcząca się przy ulicy  Rybackiej 1 w Szczecinie. Studia prowadzone są w trybie zaocznym i stacjonarnym, studia jednolite magisterskie, a także dwustopniowe licencjackie i magisterskie. Na uczelni znajdziemy cztery wydziały takie jak: Wydział Lekarski, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Nauk o zdrowiu, w ofercie studiów jest 12 kierunków oraz 3 specjalizacje. W skład ośrodka wchodzą również dwa szpitale, biblioteka, trzy domy studenckie. Uczelnia gwarantuje swoim studentom edukacje na wysokim poziomie dzięki wysoce wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej, a także dzięki kontaktom z najbardziej liczącymi się w świecie uczelniami, czego dowodem są ogromne osiągnięcia studentów oraz pracowników.

Uczelnia zainwestowała w Centrum Diagnostyki Leczenia Nowotworów Dziedzicznych, którego budowa została częściowo zakończona, lecz potrzeba jeszcze czasu oraz dotacji na oddanie jej do użytku. W planach inwestycyjnych jest wybudowanie Centrum Nowych Technologii Medycznych.

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński został założony w 1984 roku, jest szkołą publiczną znajdującą się przy alejach Papieża Jana Pawła II 22a. Uczelnia posiada dziesięć wydziałów takich jak: Humanistyczny, Matematyczno Fizyczny, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Nauk Przyrodniczych, Prawa i Administracji, Zarządzania i Ekonomiki Usług, Teologiczny, Filologiczny, Nauk o Ziemi, Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, oraz jeden zamiejscowy Wydział Administracji w Jarocinie. Studenci na Uniwersytecie mają możliwość kształcenia się aż na 84 kierunkach i specjalnościach. Na US studiuje ponad 30 tysięcy studentów, którym władze uczelni zapewniają 5 domów studenckich, ponad sto kół naukowych, związek sportowców, teatr akademicki, orkiestrę, bibliotekę oraz wydawnictwo studenckiej gazety Teka, Kontekst, Wykładnik. W celu poprawienia poziomu edukacji Uniwersytet podjął współpracę z 24 zagranicznymi uczelniami takimi jak: Dania, Finlandia, Francja, Japonia, Niemcy, Rosja, Szwecja, USA, Włochy, Wielka Brytania i innymi.

Akademia sztuki w Szczecinie

Akademia Sztuki w Szczecinie została założona w 2010 roku przez co jest jedną z najmłodszych szkół wyższych w kraju. Jest także pierwszą polską publiczną szkolą kształcącą w różnych dziedzinach sztuki. Jej siedziba znajduje się na Placu Orła Białego 2 w gmachu Pałacu pod Globusem. Studenci Szczecińskiej Akademii Sztuki znajdą w ofercie uczelni trzy wydziały: Wydział Edukacji Muzycznej, wydział instrumentalny oraz Wydział Sztuki Wizualnych. Aktualnie na wszystkich wydziałach studiuje ponad 400 studentów, szacuje się że w ciągu  najbliższych lat liczba studiujących szybko wzrośnie, a szkoła stanie się najliczebniejszą spośród szkół artystycznych. Na uczelni prowadzone są studia pierwszego- oraz drugiego stopnia. Akademia jest uczelnią ciągle rozwijającą się i nawiązującą kontakty z krajowymi i zagranicznymi uczelniami Artystycznymi, a także gości na swoich wykładach artystów, profesorów z innych uczelni zagranicznych. W najbliższej przyszłości Akademia Sztuki chce uruchomić kierunki związane z teatrem.

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej jest to uczelnia założona w 1999 roku przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych. WSIE jest to niepubliczna szkoła znajdująca się na ulicy Adama Mickiewicza 47 w Szczecinie. Szkoła kształci uczniów na poziomie pierwszego stopnia – licencjat, drugiego stopnia – magister, podyplomowe. Studenci mają możliwość studiowania na następujących kierunkach: Zarządzanie, Stosunki Międzynarodowe. Na każdym z kierunków student może wybrać odpowiadającą mu specjalność. Wykładowcy dbają o jak najlepsze wykształcenie teoretyczne jak i praktyczne swoich uczniów. Opuszczając tą szkołę jesteśmy przygotowani między innymi do: rozwiązywania problemów finansowych, komunikacji z ludźmi, negocjowania, zarządzania firmą, pracy w zespole. Studenci mają możliwość odbycia praktyk zagranicznych w zaprzyjaźnionych z WSIE uczelniach zagranicznych dzięki programowi Leonarda Da Vinci, który częściowo finansuje koszty pobytu.. W dbałości o komfort i studentów na terenie całej szkoły jest udostępniony darmowy Internet Wi-Fi.

Comments are closed.

© 2012 Gazeta Literacka